Доктор Здравко Карагьозов - невролог

Работно време: понеделник 14:00-16:00, сряда 14:00 - 17:00 часа.

Тук успоредно с неврологичния преглед ще Ви бъдат извършени редица лабораторни, апаратни изследвания и консултации, което ще помогне за осъществяването на крайната цел: поставяне на точна диагноза на болестния процес и избор на най-подходящото за Вас лечение. Модерната неврология се отличава с навлизането на все по-информативни и неинвазивни диагностични методики – ултразвукова диагностика, електроенцефалография, електромиография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс.
При редица заболявания това не е достатъчно и е необходимо разширяване периметъра на изследвания: електромиографията и рентгенографията са необходими при заболявания на периферната нервна система; електроенцефалограмата и компютърната томография – при заболявания на централната нервна система; доплерът и компютърната томография – при мозъчно-съдови заболявания.
Всички необходими изследвания и консултации ще бъдат извършени максимално бързо, като по този начин ще спестите време, използувайки целия арсенал от възможности на модерната неврология и квалифицираното лечение.

- болка (главоболие - всички видове, болки в гърба и шията, болки в крайниците);

- астеноадинамия (обща слабост, понижена работоспособност);

- нарушения в цикъла "бодърстване-сън";

- емоционален дисбаланс (т.н. неврози, невротични състояния).

 

Преди влизане в кабинета:

1. Пациентите с направление по НЗОК подлежат на проверка на здравен статус и заплащане на потребителска такса на регистратура.

2. Частните прегледи и изследвания се заплащат предварително на регистратура.

3. Записване на часове за преглед се извършва на регистратура.

4. В кабинета се влиза след покана от медицинска сестра, която следи часовия график на съответния специалист.

5. Резултати от лабораторни изследвания се получават на регистратура.

 

 

 

Заповядайте в медицински център "Литос" за да получите професионално медицинско обслужване!